Historia nasz sięga roku 2000, kiedy to w kwietniu nasz kapelan ks. phm. Stanisław Sikorski mianowany został proboszczem radomskiej parafii na Firleju. Od pierwszych chwil swojego pobytu na nowej parafii zaczął organizować harcerstwo, którego nigdy tu nie było. Zaowocowało to tym, że już po trzech miesiącach pierwsza grupa około 30 przyszłych harcerzy pojechała na swój pierwszy harcerski obóz do Lubiatowa. Bardzo szybko znaleźli się też przychylni ludzie- niegdysiejszy harcerze i instruktorzy, którzy odgrzebali w szafach swoje wypłowiałe mundurki i tak to się zaczęło. Uwieńczeniem rocznej pracy było wręczenie Szczepowi Sztandaru w dniu 3 maja 2001 roku ufundowanego przez rodziców i przyjaciół z KPH. Od tamtej pory dzień 3 maja to oficjalne święto naszego Szczepu. Na swojego bohatera wybraliśmy bohaterskie polskie dzieci Orlęta Lwowskie”. Nasze chusty harcerskie i berety mają kolor czarny. To na tyle historii.

Obecnie pracujemy w drużynie harcerskiej koedukacyjnej, która liczy 25 osób. Na jej czele stoi drużynowy pwd. Piotr Rybski. Drużynowym drugiej drużyny, również koedukacyjnej- wędrowniczej jest pwd. Mateusz Marciniec. Drużyna ta liczy również 25 harcerek i harcerzy. Oczkiem w głowie są nasze zuchy, które tworzą Gromadę „Dzielne Orlątka”. Drużynową Gromady jest Kasia Wiśniewska. Naszą radością jest fakt, że zachowujemy w naszym Szczepie „łańcuch pokoleń” i ciąg wychowawczy, bo oto właśnie zuchy z tzw. „pierwszego naboru” z roku 2000 i 2001 wyrośli na uformowanych, z pakietem doświadczeń drużynowych czy przybocznych i stanową trzon Szczepu.

W naszej harcerskiej drodze opieramy się na pracy w zastępach i kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne i obywatelskie naszych harcerzy do czego zobowiązuje nas nasz bohater (zbiorowy) i rota harcerskiego przyrzeczenia. Owocem tego jest ścisła współpraca naszego Szczepu z Zarządem Głównym i Zarządem Regionu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, udział w uroczystościach państwowych na szczeblu zarówno lokalnym jak również ogólnopolskim, czy realizacja projektów „Nasza Droga do Niepodległości” czy „Śladami Powstania Styczniowego”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Reprezentacja Naszego Szczepu gościła u Prezydenta RP. Tradycją naszą jest coroczna wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, spotkania z powstańcami warszawskimi czy wizyta na Powązkach. Nasi harcerze ściśle współpracują z Fundacją „Polak Mały”, udzielają się w Domach Dziecka czy Domach Pomocy Społecznej i TPD. W swojej pracy staramy się nawiązywać do zarania dziejów skautingu i harcerstwa i bardzo często „wracamy do korzeni”. Stąd nasz ścisła współpraca z leśnikami i obozy jak najbardziej zbliżone do pierwszych harcerskich obozów- bez prądu, z pionierką, na łonie przyrody. Naszą pasją są również wyprawy, biwaki i wędrówki i poznawanie Naszej Pięknej Ojczyzny. Nie mogliśmy w tych wyprawach zapomnieć o pięknym polskim mieście Lwów, gdzie spoczywają nasi mali bohaterowie.

Przy 18 Radomskim Szczepie Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych działa Krąg Instruktorski „Dinozaury”, którego głównym zadaniem jest pomoc młodemu pokoleniu instruktorów i przyszłych instruktorów czy funkcyjnych w ich pracy z harcerską młodzieżą. Przewodniczącym KI „Dinozaury” jest naczelny dinozaur ks. phm. Stanisław Sikorski. Raz w miesiącu regularnie lub w razie potrzeby odbywają się spotkania Rady Szczepu, którą tworzą Komendant- phm. Michał Latos, z-ca Komendanta phm. Marzena Nikolla, dobre duszki Szczepu pwd. Barbara Wiśniewska, pwd. Elżbieta Gierszewska, pwd. Marta Kutera-c odpowiedzialne za pracę z zuchami, pwd. Sebastian Babula- instruktor programowy, pwd Kamil Wiśniewski- szef grupy kwatermistrzowskiej oraz drużynowi, przyboczni i zastępowi. Nieocenionym nabytkiem i skarbem Naszego Szczepu jest dh. Jacek Marciniec- „dobry duch”. To dzięki niemu nasze biwaki i wędrówki nabierają blasku i są perfekcyjnie dopracowane. To dzięki niemu połamane siekiery, łopaty i inne przedmioty martwe dostają „drugą szansę”. Rada Szczepu decyduje o najważniejszych sprawach w szczepie- tworzy plan pracy szczepu, decyduje o wydatkach, udziale w imprezach.